УДК 16+001(091)+62(091)+930:57(091)+510

Друкується за рішенням вченої ради Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара згідно з планом видань на 2019 р.

Рецензенти:
д-р іст. проф. В. М. Скляр, д-р іст. наук, проф. Н. О. Рижева

Здійснено концептуалізацію історичної антропології як сучасної філософії історії та розглянуто її перспективи, застосування її пізнавального потенціалу; проведено аналіз сучасного розвитку напряму «штучний інтелект» з філософської точки зору, досліджено різноманітні семантики модальної логіки, з концентрацією уваги на філософських проблемах, які оточують відносини між ментальним та логікою.

Розглянуто передумови та перші спроби використання в медичній практиці рентгенівського випромінювання для масових досліджень органів грудної клітини, висвітлено місце й роль Одеської астрономічної обсерваторії (ОАО) в розгортанні метеорних досліджень у середині минулого століття як в Україні, так і на всесоюзному та міжнародному рівнях, життя і діяльність видатного українського вченого Д. О. Свіренка, тісно пов’язані з вивченням гідроекологічних наслідків будівництва Дніпрогесу та створенням дніпропетровської гідробіологічної школи. Досліджено видавничу справу товариств випускників технічних вишів Харківської та Катеринославської губерній, зокрема Харківського практичного технологічного інституту і Катеринославського вищого гірничого училища. З’ясовано їх внесок у розвиток інженерно-наукової думки та консолідацію технічної інтелігенції в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Представлено історичний внесок у розвиток ідей вивчення механічних коливань і хвиль в ракетно-космічній техніці вченими і конструкторами, представниками науково- конструкторських шкіл ДП «КБ «Південне» ім. М. К. Янгеля». Досліджено долю харків’янина Ю. Ю. Трутовського у контексті його діяльності як вченого-психіатра, адміністратора та підприємця.

Редакційна колегія:

д-р іст. наук, проф. В. С. Савчук (гол. редактор, Україна); д-р. філос. наук, проф. С. В. Шевцов (заст. гол. ред., Україна); д-р іст. наук, доц. Н. М. Кушлакова (заст. гол. ред., Україна); д-р іст. наук, доц. Н. В. Венгер (Україна); д-р філос. наук, проф. П. І. Гнатенко (Україна); д-р іст. наук, проф. О. І. Журба (Україна); д-р іст. наук, проф. О. Г. Кривоконь (Україна); д-р іст. наук, проф. Т. Ф. Литвинова (Україна); д-р філософії Ю. Лобода (США); д-р філос. наук, проф. В. Б. Окороков (Україна); д-р філос. наук, проф. В. І. Онопрієнко (Україна); д-р філос. наук, проф. В. І. Пронякін (Україна); д-р філос. наук, проф. В. М. Рамішвілі (Грузія); д-р іст. наук, проф. І. Ю. Робак (Україна); д-р іст. наук. проф. О. Л. Рябченко (Україна); д-р габіліт., проф. Срогош Тадеуш (Польща); д-р габіліт., проф. Стройновські Анджей (Польща); д-р філос. наук, проф. О. С. Токовенко (Україна); ); д-р іст. наук, доц. O. Є. Тверитнікова (Україна); д-р іст. наук, проф. О. Б. Шляхов (Україна); канд. іст. наук А. В. Сюх (відп. секретар).

© Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2019

Опубліковано: 2019-05-05