Конфлікт інтересів

Політика щодо конфліктів інтересів в журналі «Дослідження з історії і філософії науки и техніки»

Журнал «Дослідження з історії і філософії науки і техніки» прагне враховувати конфлікти інтересів авторів.

Автори повинні повідомляти редакторам журналу на момент подачі статті про будь-який конфлікт інтересів, який може вплинути на проведення або подання дослідження редакторам, включаючи також тісні відносини з тими, кому публікація може допомогти або заподіяти шкоду, академічні інтереси і суперництво.

Рецензенти повинні повідомляти редколегію журналу про будь-які конфлікти інтересів, які можуть вплинути на її думку про рукописи.

Рецензенти не повинні брати участь у розгляді рукописів у разі наявності конфлікту інтересів внаслідок конкурентних, спільних та інших взаємодій і відносин з будь-яким з Авторів або організаціями, пов'язаними з представленою роботою. Вони повинні відмовитися від рецензування конкретних рукописів, якщо існує можливість упередженості.

Рецензентів також слід попросити чітко вказати, чи існують конфлікти чи ні. Рецензенти не повинні використовувати знання про роботу до її публікації у власних інтересах.

Редакція журналу «Дослідження з історії і філософії науки и техніки» уникає вибору зовнішніх рецензентів з очевидним потенційним конфліктом інтересів, наприклад, тих, хто працює в тому ж відділі або установі, що і будь-який з авторів. Автори можуть повідомляти редакторам імена людей, яких, на їхню думку, не слід просити рецензувати рукопис через потенційні, зазвичай професійні, конфлікти інтересів.

Автори повинні надати до редколегії відомості про можливий конфлікт інтересів, на який може вплинути публікація представлених у статті матеріалів, зокрема з питань інтелектуальної власності. Редколегія може відхилити статтю, якщо вона порушує право інтелектуальної власності третіх осіб, норми наукової етики або містить інформацію для обмеженого доступу.

Автори повинні вказати осіб, які надають письмову або іншу допомогу, і розкрити джерело фінансування цієї допомоги.