Феномен читання: Темпоральні та праксеологічні аспекти

Ключові слова: читання, темпоральність, імпресія, ретенція, протенція, відтворення, впізнання, пригадування.

Анотація

Розкрито утворюючий характер читання через з’ясування його темпоральних конститутивів, і розглядання деяких практичних аспектів цього феномену. Читання розглядається не як інтелектуальна або естетична процедура, але як спів-буття між текстом та читачем, це – один з шляхів становлення і формування в людині особли- вих, метафізичних органів, завдяки яким у його бутті є актуальними стани свободи, любові, віри, гідності, відповідальності тощо.

Показана імпресія як точкова частина часу, що орієнтована на теперішнє і змінюється з приходом кожної нової фази прочитаного. Імпресія є не лише враженням, але й вторгненням, передбачає інтенсивність, повноту дії. Таким чином, те, що чита- ється, повинно не просто здійснити враження, але й вторгнутись у межі буття читача, захопити його, утримувати своєю енергією його увагу. Досліджена ретенція, як з одного боку, первісна пам'ять про те, що було тільки прочитано, з іншого – утримання в міру віддалення від точки імпресії. З’ясована протенція як передбачення, що оживлює процес читання, підхоплюючи наступну частину тексту і приводячи його до здійснен- ня.

Показані можливості використання певних технік: читання вголос діалогів Платона, рефлексивне читання текстів, повільне читання текстів тощо.

Опубліковано
2018-07-28