Инженерия знаний: философия и конструктивный смысл

Ключові слова: інформаційні технології, типологія знань, інструментальне знання, знання експертів, інженерія знань.

Анотація

Експансія інформаційних технологій у сучасному світі викликана прогресом інструментального знання. Виникла особлива технологічна галузь – інженерія знань, яка пов’язана з практичною раціональністю, знаннями експертів для вирішення ак- туальних проблем науки і практики.

Опубліковано
2018-07-28