Геологи Єфимови в історії вітчизняної науки та вищої освіти

Ключові слова: І. М. Єфимов, А. Ф. Єфимова, вища освіта, геологія, ректор, наукова й освітня діяльність, 1930-ті рр., репресії.

Анотація

Розглянуто життєвий шлях та діяльність вітчизняних вчених І. М. та А. Ф. Єфимових. Визначені основні віхи їх життєвого шляху. З’ясовані здобутки І. М. Єфи- мова в справі організації вищої освіті у Дніпропетровську, його роль у розбудові дія- льності Дніпропетровського державного університету та Інституту геології при ньому у 1930-ті рр. Визначені основні напрями наукової діяльності та здобутки за цими на- прямами подружжя вчених-геологів Єфимових. Проаналізовані чинники, які викли- кали арешт І. М. та А. Ф. Єфимових, та репресії проти них, що стали наслідком ареш- ту. З’ясовані долі цих вчених та наведено уточнені дані про їх життя і діяльність.

Опубліковано
2018-07-28