Конфіденційність

Рукописи повинні бути рецензовані з належною повагою до конфіденційності авторів. Автори довіряють редакції результати своєї наукової роботи та творчих зусиль, від яких може залежати їх репутація та кар'єра. Права авторів не повинні порушуватися розкриттям конфіденційних відомостей у ході рецензування рукописів.

Рецензенти також мають право на конфіденційність, що повинно підтримуватись редактором. Конфіденційність може бути порушена, якщо має місце нечесність або шахрайство, але в інших випадках вона повинна дотримуватися.

У журналі публікуються тільки рукописи, текст яких рекомендований рецензентами. Рецензування проводиться конфіденційно. Всі матеріали проходять «двостороннє сліпе» (анонімне) рецензування: а) рецензенту не розкриваються особисті дані автора/авторів; б) автору/авторам не розкриваються особисті дані рецензента.

Рецензент призначається (обирається) рішенням головного редактора або його заступника. В якості рецензентів можуть залучатися як члени редакційної колегії, так і висококваліфіковані вчені за відповідними науковими напрямами інших наукових установ та організацій.

Редакційна колегія не повинна (без необхідності) розголошувати інформацію про рукописи (включаючи їх отримання, зміст, статус у процесі розгляду, критику рецензентів або остаточну долю) іншим особам, окрім авторів, рецензентів, видавця.

Редакційна колегія повинна чітко пояснити рецензентам, що рукописи, надіслані на розгляд, є приватною власністю авторів. Тому рецензенти та члени редакції повинні поважати права авторів, не обговорюючи публічно їх роботу до публікації рукопису та не привласнюючи їх ідеї. Порушення конфіденційності можливо тільки в разі заяви рецензента про недостовірність або фальсифікацію матеріалів, викладених у статті. Рецензентам не дозволяється робити копії рукописів. Також забороняється передавати їх іншим особам, за винятком наявності дозволу редактора. Рецензенти повинні повернути або знищити копії рукописів після подання відгуків. Редакція не повинна зберігати копії відхилених рукописів.

Автору не прийнятої до публікації статті відповідальний за випуск направляє мотивовану відмову. Прізвище рецензента може бути повідомлене автору лише за згодою рецензента.

Коментарі рецензентів не можуть бути опубліковані або оприлюднені іншим чином без дозволу рецензента, автора та редактора.