Довоєнний період діяльності відділу бактеріозів рослин ін- ституту мікробіології та епідеміології АН України

Ключові слова: бактеріофагія, мікробіологія, епідеміологія, мінливість мікробів, фі- топатологія, фітогормони.

Анотація

Розглядається історія заснування і перші роки діяльності Інституту мікробіо- логії та епідеміології АН України і, зокрема, відділу бактеріозів рослин у його структу- рі. Показано роль вітчизняних вчених у дослідженні мінливості токсичних та анти- генних властивостей бактерій, а також у розробці бактеріофаготерапії людини, тварин і рослин.

Опубліковано
2018-07-28