Студентські будівельні загони: до питання про витоки руху

Ключові слова: мобілізації, студенти, студентські будівельні загони, праця, радян- ське суспільство.

Анотація

Йдеться про неправомірність ототожнення мобілізаційних кампаній 1920-30-х рр. з студентським будівельним рухом 1950-80-х р. Зазначається, що мобілізації прово- дилися примусово протягом всього навчального року, студентів зривали з занять на різний термін, в той час як студентські будівельні загони з самого початку формува- лися на добровільній основі для роботи протягом літніх канікул. Наголошується, що студентська праця у ранньому радянському суспільстві не відрізнялася особливим ентузіазмом і піднесенням, оскільки фіксувалися випадки масового негативного став- лення до неї.

Опубліковано
2018-07-28