Становлення жіночої середньої церковної освіти у Катеринославській єпархії у другій половині 60-х – на початку 70-х років XIX ст. (за матеріалами Катеринославських єпархіальних відомостей)

Автор(и)

  • М. Несправа Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпро, Україна
  • А. Іванців Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпро, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15421/272112

Анотація

Розглянуто питання становлення церковної середньої жіночої освіти на теренах Придніпровського регіону впродовж 60–70-х років ХІХ століття. Висвітлено соціокультурні передумови виникнення Катеринославського жіночого єпархіального училища, відзначено роль єпископа Катеринославського та Таганрозького Платона в інституалізації освітнього простору жіночої освіти, детермінованого практичними потребами адаптації підростаючого покоління до нових соціально-економічних реалій життя імперії, зумовлених реформаційними перетвореннями царського уряду в 60– 70-х роках ХІХ століття. Проаналізовано особливості формування викладацького складу, штату обслуговуючого та технічного персоналу навчального закладу середньої церковної жіночої освіти на початковому етапі його функціонування. Визначено специфіку організації освітнього процесу, орієнтованого на виховання молодих дівчат у дусі духовних цінностей та церковної традиції російського православ’я. Розглянуто значення з’їздів православного духовенства Катеринославської єпархії у вирішенні нагальних питань фінансового та матеріального забезпечення середнього навчального закладу жіночої освіти, організації системного церковного контролю за поточним станом навчального процесу та виховання учениць. Особливу увагу приділено адміністративній діяльності училищної ради навчального закладу, яка здійснювала безпосереднє управління жіночим єпархіальним училищем, визначаючи пріоритетні напрямки його освітньої діяльності.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-09