Одесити А. О. Скальковський та А. С. Бориневич: лідери вітчиз- няної статистичної науки ХІХ ст

Ключові слова: А. О. Скальковський, А. С. Бориневич, демографія, міська статис- тика, земська статистика, історія, економіка.

Анотація

Проаналізовано внесок в розвиток міської статистики, демографії, історії ви- датних одеських вчених та громадських діячів А. О. Скальковського (1808–1898) та А. С. Бориневича (1855–1946). Проведено паралель між діяльністю обох вчених та їх впливом на розвиток окремих галузей вітчизняної науки.

Опубліковано
2018-07-28