Організація спостережних баз Одеської астрономічної об- серваторії у високогірних районах СРСР

Ключові слова: Одеська астрономічна обсерваторія, спостережні бази, інфрачервона спектрофотометрія, В. П. Цесевич, М. С. Комаров, В. А. Позігун.

Анотація

У статті на основі аналізу архівних джерел розглянуто питання організації спостережних баз Одеської астрономічної обсерваторії у високогірних районах СРСР у 70-х роках ХХ століття з метою проведення досліджень у галузі фундаментальної спектрофотометрії зірок. Відзначено провідну роль в організації й розгортанні цих дослі- джень В. П. Цесевича, М. С. Комарова, В. А. Позігуна.

Опубліковано
2018-07-28