Загальні положення

 1. Стаття надсилається автором електронною поштою на адресу редакції varfolomey44@gmail.com. Текстові матеріали повинні бути підготовлені в редакторі MS Word (*.doc, *.docx). Текст має бути літературно відредагований. До рукопису необхідно додати окремий лист (файл), в якому зазначено повні імена всіх авторів і короткі відомості про них: місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада, напрям досліджень, а також поштова адреса, телефон та електронна адреса автора, який здійснює листування з редакцією. Ця інформація надається українською, та англійською мовами. Статті студентів приймаються за наявності рецензії або співавтора з науковим ступенем. Статті аспірантів приймаються до розгляду за наявністю рецензії наукового керівника. Увага: автори обов'язково перевіряють свій рукопис на плагіат (унікальність тексту має бути не менше 86 %). Якщо унікальність тексту середня і низька (55-85 %) робота потребує переробки і доопрацювання. При унікальності 54 і нижче відсотків рукопис повертається без права на подальший розгляд.
   
 2. Мова тексту статті: українська (англійська). Електронна версія статті в форматі Microsoft Word 2007, 2010.
   
 3. Виклад матеріалу досліджень повинен вестися від третьої особи (автор). Цього вимагає політика сліпого рецензування, за якої рецензент не повинен довідатися про особистість автора. Авторська примітка оформлюється як (Авторська примітка – Автор). Розгляд своїх попередніх досліджень подається у такій формі: «Дослідник А. Петренко у праці….», де А. Петренко і є автором, статті, що рецензується.
   
 4. Вимоги до структури і змісту статті можна знайти тут.
   
 5. Вимоги до технічного оформлення статті можна знайти тут.
   
 6. Вимоги до бібліографічного опису літератури та оформлення посилань можна знайти тут.
   
 7. Рукописи, оформлені без урахування перерахованих правил, не розглядаються.
   
 8. У разі відхилення статті, автору надходить повідомлення протягом 1 тижня.
   
 9. Порядок рецензування статті можна подивитися тут. Статті, повернуті автору для виправлення та внесення відповідей на зауваження рецензента, не повернуті потім до редакції протягом 3 тижнів, вважаються відхиленими.
   
 10. Коректуру статті, надіслану редакцією автору для перегляду, необхідно повернути до редакції не пізніше, ніж через три дні.
   
 11. Угоду про передачу авторського права Редакції журналу на публікацію статті, який необхідно заповнити і переслати в Редакцію, можна знайти тут.
   
 12. Автори отримують 1 примірник журналу в друкованому вигляді відповідно до виконаних фінансових зобов’язань з покриття витрат на обробку статті.
   
 13. Загальний обсяг статті повинен складати 20-50 тисяч знаків з пробілами., підготовлених відповідно до інструкції для авторів. Допускається перевищення обсягу статті відповідно до фінансових умов.
   
 14. Автор не має права передавати в інші видання статтю, прийняту редакцією та ухвалену редакційною колегією до друку.
   

Відповідальність за достовірність інформації в матеріалах, опублікованих журналом, несе автор.

Для отримання необхідної додаткової інформації ви можете написати лист на електронну пошту редколегії varfolomey44@gmail.com