Редколегія журналу

Головний редактор
ТВЕРИТНИКОВА Олена Євгенівна, доктор історичних наук, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
tweekhpi@ukr.net

Головний редактор
САВЧУК Варфоломій Степанович (автор концепції) доктор історичних наук, професор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна
varfolomey44@gmail.com

Заступники головного редактора
КУШЛАКОВА Надія Миколаївна, доктор історичних наук, доцент, Павлоград, Україна
kushlakova@ukr.net
ШЕВЦОВ Сергій Вікторович, доктор філософських наук, професор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна
ulysses1967@gmail.com

Відповідальний секретар
СЮХ Андрій Васильович, кандидат історичних наук, Дніпро, Україна
syuxandrey@gmail.com

 

Члени редакційної колегії

АЛЯЄВ Генадій Євгенович, доктор філософських наук, професор, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна

БОРІНШТЕЙН Євген Руславович, доктор філософських наук, професор, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Одеса, Україна

ВЕНГЕР Наталія Вікторівна, доктор історичних наук, доцент, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ГУТНИК Марина Валеріївна, кандидат історичних наук, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

ЖУРБА Олег Іванович, доктор історичних наук, професор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

КРИВОКОНЬ Олександр Григорович, доктор історичних наук, старший наук. співроб., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

ЛИТВИНОВА Тетяна Федорівна, доктор історичних наук, доцент, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

МАРТИЧ Руслана Василівна, кандидат філософських наук, доцент, университет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна.

МАШТАЛІР Вадим Віталійович, доктор історичних наук, професор, Генеральний штаб Збройних Сил України, Київ, Україна

МЮЮРСЕПП ПЕТЕР, доктор філософських наук, професор, Талліннський університет технологій, Естонія

ОНОПРІЄНКО Валентин Іванович, доктор філософських наук, професор, Державної установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України», Київ, Україна

ПАВЛОВА Тетяна Сергіївна, доктор філософських наук, доцент, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

РАМІШВІЛІ Валеріан Михайлович, доктор філософських наук, професор, Тбіліський державний університет, Грузія

РОБАК Ігор Юрійович, доктор історичних наук, професор, Харківський національний медичний університет, Україна.

РЯБЧЕНКО Ольга Леонідівна, доктор історичних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, Україна

СРОГОШ Тадеуш, доктор історичних наук (доктор хабілітований), професор, Академія імені Яна Длугоша, Ченстохова, Польща

СТРОЙНОВСЬКІ Анджей, доктор історичних наук (доктор хабілітований), професор, Академія імені Яна Длугоша, Ченстохова, Польща

ТОКОВЕНКО Олександр Сергійович, доктор філософських наук, професор, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна

ТРУБЧАНІНОВ Микола Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, Україна

ШЛЯХОВ Олексій Борисович, доктор історичних наук, професор, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна

РИЖЕВА Надія Олександрівна, д.і.н., проф.
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Україна

КАСЬЯНОВ Георгій, доктор історичних наук, професор Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Польща

 

 

д-р іст. наук, доц. O. Є. Тверитникова (голов. ред., Україна); д-р іст. наук, проф. В. С. Савчук (голов. ред.-автор ідеї, Україна); д-р. філос. наук, проф. С. В. Шевцов (заст. голов. ред., Україна); д-р іст. наук, доц. Н. М. Кушлакова (заст. голов. ред., Україна); д-р філос. наук, проф. Г. Є. Аляєв (Україна); д-р. філос. наук, проф. Є. Р. Борінштейн (Україна); д-р іст. наук, доц. Н. В. Венгер (Україна); д-р філос. наук, проф. П. І. Гнатенко (Україна); канд. іст. наук, доц. М. В. Гутник (Україна); д-р іст. наук, проф. О. І. Журба (Україна); д-р іст. наук, проф. О. Г. Кривоконь (Україна); д-р іст. наук, проф. Т. Ф. Литвинова (Україна); канд. філос. наук, доц. Р. В. Мартич(Україна); д-р. іст. наук, проф. В. В. Машталір (Україна); д-р. філос. наук, проф. Петер Мююрсепп (Естонія); д-р філос. наук, проф. В. І. Онопрієнко (Україна); д-р. філос. наук, проф. Т. С. Павлова (Україна); д-р філос. наук, проф. В. М. Рамішвілі (Грузія); д-р іст. наук, проф. І. Ю. Робак (Україна); д-р іст. наук. проф. О. Л. Рябченко (Україна); д-р габіліт., проф. Срогош Тадеуш (Польща); д-р габіліт., проф. Стройновські Анджей (Польща); д-р філос. наук, проф.О. С. Токовенко (Україна); канд. іст. наук, доц. М. А. Трубчанінов (Україна); д-р іст. наук, проф.О. Б. Шляхов (Україна); д-р іст. наук, проф. Н. О. Рижева (Україна); д-р іст. наук, проф. Георгій касьянов(Польща); канд. іст. наук А. В. Сюх (відп. секретар).