Редколегія журналу

Голова редакційної колегії

САВЧУК Варфоломій Степанович (автор концепції) доктор історичних наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна, varfolomey44@gmail.com

Заступники голови редакційної колегії

КУШЛАКОВА Надія Миколаївна, докторка історичних наук, доцентка, професорка кафедри соціально-гуманітарної підготовки та психології, Західнодонбаський інститут «ПрАТ «ВНЗ Міжрегіональна Академія управління персоналом», Павлоград, Україна, kushlakova@ukr.net

ТВЕРИТНИКОВА Олена Євгенівна, докторка історичних наук, доцентка, завідувачка кафедри українознавства, культурології та історії науки, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна, tweekhpi@ukr.net

ШЕВЦОВ Сергій Вікторович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна, ulysses1967@gmail.com

Відповідальний секретар редакційної колегії

СЮХ Андрій Васильович, кандидат історичних наук, «Спеціалізований ліцей № 67 еколого-економічного профілю», Дніпро, Україна, syuxandrey@gmail.com

Члени редакційної колегії

АЛЯЄВ Генадій Євгенович, доктор філософських наук, професор, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна, gealyaev@gmail.com

БОРІНШТЕЙН Євген Руславович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності, Державний заклад, «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Одеса, Україна, eborin197013@gmail.com

ВЕНГЕР Наталія Вікторівна, докторка історичних наук, доцентка, професор кафедри всесвітньої історії, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна, nataliyavenger@yahoo.com

ГНАТЕНКО Петро Іванович, доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник, Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, Україна, phіlosopher37@gmail.com

ГУТНИК Марина Валеріївна, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри українознавства, культурології та історії науки, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна, tveekhpi@ukr.net

ЖУРБА Олег Іванович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна, zhurba.oi@i.ua

КАСЬЯНОВ Георгій, доктор історичних наук, професор, керівник лабораторії досліджень міжнародної пам’яті, Університет Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, Польща, gueorgui.kassianov@mail.umcs

КРИВОКОНЬ Олександр Григорович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник,  Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна, kryvokon.og@gmail.com

ЛИТВИНОВА Тетяна Федорівна, докторка історичних наук, доцентка, професорка кафедри історії України, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна, litvinova.tf@i.ua

МАРТИЧ Руслана Василівна, кандидатка філософських наук, доцентка, доцентка кафедри філософії, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна, r.martych@kubg.edu.ua

МАШТАЛІР Вадим Віталійович, доктор історичних наук, професор, Генеральний штаб Збройних Сил України, Київ, Україна

МЮЮРСЕПП ПЕТЕР, доктор філософських наук, професор, Талліннський університет технологій, Естонія, peeter.muursepp@taltech.ee

ОНОПРІЄНКО Валентин Іванович, доктор філософських наук, професор, Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України», Київ, Україна, valonopr9@gmail.com

ПАВЛОВА Тетяна Сергіївна, докторка філософських наук, доцентка, професор кафедри філософії, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна, pavlova_tatyana@ukr.net

РИЖЕВА Надія Олександрівна, докторка історичних наук, професорка, завідувачка кафедри історії, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Україна, ryzheva.nadiya@gmail.com

РОБАК Ігор Юрійович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри українознавства, культурології та історії науки, Харківський національний медичний університет, Україна., robak@ukr.net

РЯБЧЕНКО Ольга Леонідівна, докторка історичних наук, професорка, завідувачка кафедри всесвітньої історії, Харківський національний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, Україна, lerche555@ukr.net

СРОГОШ Тадеуш, доктор історичних наук (доктор хабілітований), професор, завідувач кафедри методології, історії історіографії, Природничо-гуманістичний університет імені Яна Длугоша, Ченстохова, Польща, tadeusz@tsrogosz.pl

СТРОЙНОВСЬКІ Анджей, доктор історичних наук (доктор хабілітований), професор, завідувач кафедри новітньої історії, Природничо-гуманістичний університет імені Яна Длугоша, Ченстохова, Польща, andrzej.stroynowski@gmail.com

ТОКОВЕНКО Олександр Сергійович, доктор філософських наук, професор, декан факультету суспільних наук і міжнародних відносин, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна, kafpol@ukr.net

ТРУБЧАНІНОВ Микола Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії, Харківський національний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, Україна, trubchaninov83@gmail.com

ШЛЯХОВ Олексій Борисович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри східновропейської історії, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна, alexshlyahov@ukr.net