Політика розділів

Журнал розрахований на вітчизняних та закордонних фахівців з філософських та історичних наук. Журнал є продовжувачем попереднього спеціалізованого видання, заснованого Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара, яке виходило під назвою «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія і філософія науки і техники» (1993 – 2017).

Політика розділів:
Тематика, за якою приймаються статті до друку в журналі:
 • історичні аспекти розвитку культури і культурного життя
 • історія та методологія науки і техніки
 • історіографія і джерелознавство історії науки, техніки, освіти
 • історія та методологія природознавства
 • закономірності та механізми розвитку науки і техніки
 • розвиток науково-технічного потенціалу країни
 • історіософія і методологічні основи розвитку науки
 • еволюція соціальної функції науки и техніки
 • періодизація історії науки і техніки
 • історія популяризації науки і техніки
 • формування і розвиток наукових і науково-технічних шкіл
 • розвиток форм організації науки, техніки, освіти (академій, інститутів, лабораторій, наукових зібрань, наукових товариств тощо)
 • історія видатних наукових відкриттів
 • історична біографістика
 • історія освіти
 • філософія науки і техніки
 • філософія освіти
 • історія філософії
 • філософські питання розвитку науки і техніки
 • актуальні питання філософських наук
 • питання історії України та історії культури України (в тому числі науки, техніки й освіти).

Головний редактор: Олена Євгенівна Тверитникова.
Головний редактор (автор концепції): Варфоломій Степанович Савчук
Відповідальний секретар редколегії: Андрій Васильович Сюх