Авторські права і ліцензійні умови

Aвтори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях.

Редакційна колегія журналу «Дослідження з історії і філософії науки і техніки» («Studies in History and Philosophy of Science and Technology») притримується ліцензії Creative Commons Attribution Non Commercial International (CC BY-NC) . Це дає можливість читати, завантажувати, цитувати або посилатися на повний текст статті цього журналу. Використання матеріалів за комерційною потребою не дозволяється.

За умови прийняття статті до друку в журналі «Дослідження з історії і філософії науки і техніки» («Studies in History and Philosophy of Science and Technology») автор (автори) повинен (повинні) підписати угоду про передачу авторських прав (дивись файл «Угода» ). Підписана авторами Угода надсилається або на електронну скриньку редакційної колегії (сканована копія) або на поштову адресу (оригінал).

Цією угодою автори засвідчують, що поданий матеріал: не порушує авторських прав інших осіб або організацій; не був опублікований раніше в інших видавництвах та не був поданий до публікації в інші видання.

Автор передає редколегії журналу «Дослідження з історії і філософії науки і техніки» («Studies in History and Philosophy of Science and Technology») права на публікацію статті українською (англійською та російською) мовою, розповсюдження її друкованої версії, розповсюдження електронної версії статті, а також електронної версії англомовного перекладу статті (для статей українською та російською мовою), через будь-які електронні засоби.

Автор зберігає за собою право без узгодження з редколегією та засновниками використовувати матеріали статті повністю або частково з освітньою метою, для написання власних дисертацій, для підготовки тез, доповідей конференцій, а також презентацій, право розміщувати електронні копії статті на персональних web-ресурсах усіх авторів, web-ресурсах установ, де працюють автори (включно з електронними інституційними репозитаріями), некомерційних web-ресурсах відкритого доступу.

Обов’язковими в усіх випадках є: наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному сайті журналу «Дослідження з історії і філософії науки і техніки» («Studies in History and Philosophy of Science and Technology»).