«Дослідження з історії і філософії науки і техніки» – науковий журнал (засновник – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Заснований у 1993 р. Журнал друкує оригінальні й оглядові наукові статті за напрямом «Історія та археологія», концентруючи увагу в першу чергу на питаннях історії науки, техніки, освіти й культури України й світу, та оригінальні й оглядові наукові статті за напрямом «Філософія».

Журнал входить до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і кандидата наук (доктора філософії): галузь наук – «Філософські», спеціальності – 033 (додаток 2 до наказу МОН України від 14.05.2020 № 627); галузь наук – «Історичні», спеціальності – 032 (додаток 4 до наказу МОН України від 02.07.2020 № 886).

Журнал внесено в міжнародні наукові бази даних Index Copernicus, Crossref, WorldCat, ResearchBib, ROAD

Мова видання: українська, англійська, російська.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 23115-12955 ПР від 22.01.2018 р. Виходить 2 рази на рік

ISSN: 2617-1929 (Print)

ISSN: 2664-2093 (Online)

Key-title: Doslìdžennâ z ìstorìï ì fìlosofìï nauki ì tehnìki.

Key-title in original characters: Дослідження з історії і філософії науки і техніки.

Abbreviated key-title: Dosl. ìstor. fìlos. nauki tehnìki.

Parallel title: Studies in history and philosophy of science and technology.

Журнал STUDIES IN HISTORY AND PHYLOSPHY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (ДОСЛІДЖЕННЯ З ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ) є фаховим науковим виданням з історичних та філософських наук. Журнал, заснований у 1993 р., видавався до 2018 р. під назвою «Вісник Дніпропетровського університету. серія Історія і філософія науки і техніки». Під зазначеною назвою вийшло 25 номерів журналу до 2017 р. включно. У зв’язку зі зміною назви Дніпропетровського університету виникла необхідність зміни й назви журналу. З № 26 журнал починає виходити під новою назвою. яка зазначена на його обкладинці.

Оскільки журнал STUDIES IN HISTORY AND PHYLOSPHY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (ДОСЛІДЖЕННЯ З ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ) є правонаступником журналу «Вісник Дніпропетровського університету. серія Історія і філософія науки і техніки», нумерація журналів зі зміненою назвою буде продовжуватися.

Редколегія журналу, яка складається з відомих фахівців в галузі історичних і філософських наук (як вітчизняних, так і закордонних), запрошує науковців зазначених напрямів наукових досліджень надсилати свої дослідницькі матеріали для публікації в науковому фаховому журналі STUDIES IN HISTORY AND PHYLOSPHY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (ДОСЛІДЖЕННЯ З ІСТОРІЇ І ФІЛОСО- ФІЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ).