Матеріали та техніка в міському повсякденні Англії XI–ХIII ст.

Ключові слова: Англія ХІ–ХІІІ ст. , місто, повсякденне життя, матеріали і техніка, ментальні особливості міських жителів.

Анотація

На основі писемних та археологічних джерел охарактеризовано розвиток та роль матеріалів і техніки в повсякденному житті англійських міщан розвинутого Середньовіччя. З’ясовано, що техніка в містах Англії ХІ–ХІІІ ст. орієнтувалася на повсякденну практику, а новації виникали з метою удосконалення й полегшення щоденної праці, умов життя. Показано, що в ставленні до матеріалів виявилися ментальні особливості міських жителів.

On the basis of written and archaeological sources are characterized the development and the role of materials and technology in the daily life of a Developed Middle Ages. It was found that the technology in the cities of England XI–XIII centuries was focused on the daily practice, but innovations were arose to improve and facilitate daily work, living conditions. It is shown that, in relation to the materials turned out to be mental peculiarities of urban residents.

Опубліковано
2018-05-28