Ю. В. Ломоносов (1876–1952) – основоположник теорії тяги тепловозів і фундатор наукових засад експлуатації залізниць

Ключові слова: Ю. В. Ломоносов, залізничний транспорт, тяга поїздів, експлуатація залізниць, управління залізничним транспортом.

Анотація

Присвячено видатному вченому в галузі конструювання тепловозів та експлуатації залізниць Ю. В. Ломоносову. Зазначено, що за його безпосередньої участі були створені нові напрями в залізничному транспорті – «тяга тепловозів» та «наукові основи експлуатації залізниць».

This article is devoted to Yu. V. Lomonosov, an outstanding scientist in the field of designing diesel locomotives and railway operation. New trends in railway transport – «locomotives traction» and «scientific foundations of railways operation» were created under his direct participation.

Опубліковано
2018-05-28