Авіаційне науково-технічне товариство при Київському політехнічному інституті (1923–1926 рр.)

Ключові слова: освіта, авіаспеціалізація, планеризм, авіація, Авіаційне науково-технічне товариство, Київський політехнічний інститут.

Анотація

На основі комплексного аналізу архівних джерел висвітлено історію Авіаційного науково-технічного товариства (АНТТ) при Київському політехнічному інституті – добровільного об’єднання спеціалістів авіаційної науки і техніки в 1923-1927 рр., колективними членами якого були сам інститут, а також місцеві авіаційні організації, установи й окремі спеціалісти. Здійснено спробу докладно показати умови, обсяг та характер роботи товариства. До наукового обігу введено нові документи, раніше невідомі дослідникам.

In this article on the archived sources a history of the Aviation Scientifical and Technic Society in KyivPolytechnic Institute is described. This Society was a voluntary union of the specialists of the aviation science and technique from 1923 to 1927, and its collective members were the KPI, and also Kyiv local aviation organizations and individual specialists. A circumstances, scale and sizes of the work of the Society have been described. The new archive materials are introduced into scientific circulation, which were unknown for the researches before.

Опубліковано
2018-05-28