Наукова програма гідрохімічних досліджень Є. С. Бурксера: етап становлення

Ключові слова: наукова програма, гідрохімічні дослідження, гідрогеохімія, бальнеологія, курортологія, мінеральні води, лікувальні грязі, ропа лиманів, радіоактивність, Є. С. Бурксер, В. І. Вернадський.

Анотація

Вивчено й описано процес становлення гідрохімічних досліджень Є. С. Бурксера. На основі аналізу наукових праць Є. С. Бурксера та архівних матеріалів виокремлено період формування відповідної наукової програми. Визначено основну тематику й завдання гідрохімічних досліджень Є. С. Бурксера на етапі формування цього напряму досліджень.

The process of formation of hydrochemical investigations of E. Burkser was studied and described. The period of corresponding scientific program formation was selected due to analysis of scientific papers of E. Burkser and recovered archival materials. The main themes and objectives of hydrochemical investigations of E. Burkser were identified at the stage of this research program.

Опубліковано
2018-05-28