Інтелектуальне оточення та світогляд відомого вітчизняного вченого-статистика і демографа А. С. Бориневич

Ключові слова: А. С. Бориневич, демографія, земська статистика, наукові зв’язки, інтелектуальне оточення, світогляд, одеська інтелігенція.

Анотація

Проаналізовано наукові зв’язки та інтелектуальне оточення відомого вітчизняного вченого-статистика, талановитого організатора й керівника статистичних і демографічних досліджень, педагога, громадського діяча А. С. Бориневича в різні роки його науково-дослідницької діяльності. Розкрито постать та світогляд вченого.

The scientific communication and intellectual environment of the famous domestic scientist-statistics, talented organizer and the head of statistical and demographic studies, teacher, public figure Anton Borinevich is analyzed in different years of his research activities. Are disclosed image and worldview of the scientist.

Опубліковано
2018-05-25