Історичні аспекти становлення дозиметрії в медичній практиці України

Ключові слова: історія розвитку медичної дозиметрії, рентгенотехніка, радіометри, рентгенологія в Україні.

Анотація

Розглянуто еволюцію приладів для вимірювання доз рентгенівського випромінювання. З’ясовано способи дозування Х-променів у медичній практиці в Україні в дорадянський період. Визначено основні напрями розвитку медичної дозиметрії після встановлення радянської влади та введення міжнародної одиниці «рентген».

The evolution of devices for measuring doses of X-rays. It is shown how dose X-rays in medical practice in Ukraine in the pre-Soviet period. The main trends of development of medical dosimetry after the establishment of Soviet power and the introduction of international units «X».

Опубліковано
2018-05-25