Морський гідрофізичний інститут Академії наук Української РСР: короткий історичний нарис

Ключові слова: Світовий океан, гідрологічні дослідження, гідроакустика, море, течія, про- грама дослідження, комплексний вимір.

Анотація

Показано передумови формування й окремі напрями діяльності Морського гідрофізичного інституту Академії наук Української РСР у вирішенні фундаментальних і прикладних проблем у галузі вивчення й дослідження морського дна Світового океану, обробки гідроакустичної інформації в 1961–1990 рр.

Displaying prerequisites for the formation and activities of the individual Marine Hydrophysical Institute Academy of Science of Ukraine SSR in fundamental and applied problems in the field of research and exploration of the seabed of the oceans, hydroacoustic data processing in the 1961–1990.

Опубліковано
2018-05-25