До проблеми типів мовної політики

Ключові слова: мовна політика; тип мовної політики, диглосія, білінгвізм.

Анотація

Представлено типи мовної політики; здійснено аналіз особливостей кожного з типів на прикладах імперсько-колоніальних владних практик у мовній сфері; з’ясовано, що антитезою різних моделей диглосії є європейські практики реального білінгвізму.

The article performes types of language policy, the characteristics of each of the examples of types of imperial-colonial governance practices in the field of language are analyzed; it is found out that the antithesis of different models of diglossia are European practices of real bilingualism.

Опубліковано
2018-05-25