До питання про генезис технічних об’єктів

Ключові слова: генезис технічного об’єкта, генотип, технічний документ, мутація, закони розвитку техніки.

Анотація

Розглянуто деякі питання генезису технічних об’єктів у порівнянні їх з об’єктами біологічними з урахуванням їх специфіки. Показано роль інформаційної моделі» (генотипу). Досліджено особливості генотипу технічного об’єкта.

Some aspects of the genesis of technical objects in comparison with their biological objects based on their specificity are considered. The role of information «model» (genotype) is shown. The features of the genotype of a technical object are investigated.

Опубліковано
2018-05-25