Історична антропологія як сучасна філософія історії: концептуалізація та перспективи

Ключові слова: фiлософiя icторiї, iсторична антропологiя, концептуалiзацiя, перспективи, теорiя.

Анотація

Здiйснено концептуалiзацiю icторичної антропологiї як сучасної
фiлософiї icторiї. Вона була реалiзована у генетичному (аналiз соцioгуманiтарних
інтенцій й вимipiв захiдного i східноєвропейського фiлософського знання та їх
когнітивної динамiки), геокультурному (дослiдження захiдних й
східноєвропейських моделей теорiй icторичної антропології як модерної
фiлософсько-icторичної думки та їх розвитку), типологічному (осмислення
антропологiчних площин icторiософських концепцій і гуманiтарних аспектiв
складних icторично-культурних процесів) та прогностичному (аналiз когнiтивного
дiaлогу icторичної антропології як сучасного філософсько-історичного пiзнання iз
соцiaльно-гуманiтарними дисциплiнами та шляхiв застосувння її пiзнавального
потенцiaлу для ефективного вивчення суспiльно-культурних процесiв й їх
перспектив) зрiзах.

Опубліковано
2019-05-05