Дослідження Є. С. Бурксера за науковою програмою хімії і технології рідкоземельних і рідкісних елементів

Ключові слова: рідкісні, рідкоземельні елементи, наукова програма, хімічна промисловість, геохімія.

Анотація

Досліджено процес становлення і розвитку наукової програми Є. С. Бурксера з дослі‑ джень у галузі хімії і технології рідкоземельних і рідкісних елементів. Відзначено великий науковий і практичний внесок робіт Є. С. Бурксера в організацію і розвиток промисловості рідкісних елементів.

Опубліковано
2018-03-09