Інженерний корпус Російської імперії у пореформений період: особливості формування, загальна характеристика

Ключові слова: інженер, професійна освіта, інженерна діяльність, політехнічний ін- ститут, технологічний інститут, гірниче училище.

Анотація

Охарактеризовано стан інженерного співтовариства в державі та в промисло- вих регіонах України другої половини ХІХ ст., проаналізовано соціально-історичні чинники, що впливали на підготовку вітчизняного інженерного корпусу, досліджено динаміку формування системи вищої професійної освіти, а також досліджено контин- гент студентів вищих технічних закладів освіти у досліджуваний період.

Опубліковано
2018-07-28