International scientific associations оn the history of science and technology: formation and development (part I)

Ключові слова: Україна, історія науки і техніки, Міжнародна академія історії науки, Міжнародний союз історії та філософії науки і техніки (IUHPST), Міжнародний комітет з історії технологій (ICOHTEC).

Анотація

Висвітлено історію формування та розвитку, завдання, структуру та напрями діяльності низки міжнародних організацій в галузі історії науки і техніки, а саме Між- народної академії історії науки, Міжнародного союзу історії та філософії науки і техні- ки (IUHPST) та Міжнародного комітету з історії технологій (ICOHTEC). Показано участь українських вчених у діяльності цих наукових осередків.

Опубліковано
2018-07-28