Інформаційні ресурси в галузі медичної рентгенології в Україні в 1896–1936 рр.: підручники, монографії, фахові журнали

Ключові слова: медична рентгенологія, рентгенологія в Україні, історія розвитку, інформаційні ресурси, перші підручники, фахові видання.

Анотація

Розглянуто процес формування в Україні інформаційних ресурсів у галузі медичної рентгенології в 1896–1936 рр., визначено його особливості та динаміку. Виявлено та проаналі‑ зовано перші підручники, монографії та фахові журнали.

Опубліковано
2018-05-09