Спогади В. О. Малишева про свого вчителя та наставника О. Н. Шелеста

Ключові слова: дослідження, машиніст, залізничний транспорт, дизель, тепловоз.

Анотація

Висвітлено діяльність В. О. Малишева в залізничній галузі. Стисло описано розвиток залізничного транспорту. Наведено спогади В. О. Малишева про свого вчителя – відомого вченого в галузі тепловозобудування О. Н. Шелеста, зокрема факти співпраці науковців та їх особистих стосунків.

The activity of V. A. Malyshev in rail transport is reflected in this research. The brief outline of the development of railway transport has been conducted. Malyshev’s memoirs of his teacher, scientist in the construction of locomotives A.N. Shelestare reflected. The facts of scientists’ cooperation and their personal relationships are given here.

Опубліковано
2018-05-21