Пріоритет України у створенні наукових засад й інноваційних технологій металургії титану і його сплавів

Ключові слова: історія техніки, металургія, спеціальна електрометалургія, титан, ракетобудування, суднобудування, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона.

Анотація

Розглянуто початок досліджень і розробки металургійних процесів, що стосуються титану, в Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної академії наук України наприкінці 1950-х рр. Доведено, що для вирішення проблеми необхідні знання, накопичені в процесі створення нових зварювальних технологій. З’ясовано, що з цією метою вперше в світі в інституті застосували енергію електронних променів, дугової плазми, індукційне й електрошлакове нагрівання. Продемонстровано, що кожен із процесів має свої переваги і його застосовують для виробництва високоякісного металу з урахуванням умов експлуатації відповідальних конструкцій.

Research and development of metallurgical processes as applied to titanium have been initiated at the Institute of Electric them. EO Paton of the National Academy of Sciences of Ukraine in the late 1950s. To solve the problem needed the knowledge gained in the process of creating a new welding technology. For the first time in the world used the energy of the electron beams, plasma arc, induction heating and electroslag. Each of the processes has its advantages and is used for the production of high quality metal, taking into account the operating conditions of critical structures.

Опубліковано
2018-05-21