Започаткування серійного виробництва силових частин автоматизованих систем керування артилерійським вогнем на Харківському електромеханічному заводі (1935 – 1941)

Ключові слова: силові частини, електричні машини, електротехніка, електромеханіка, виробництво, артилерійські системи, наукове забезпечення, силова синхронна передача, автоматизовані системи керування.

Анотація

Відтворено історичну картину започаткування серійного виробництва силових частин автоматизованих систем керування артилерійським вогнем на Харківському електромеханічному заводі як процесу запровадження інноваційних науковотехнічних рішень в обмежених за часом умовах. Виявлено ступінь відповідності отриманих результатів первинно передбачуваним. На основі одержаних відомостей оцінено ефективність дій, спрямованих на організацію даного процесу.

Reconstituted historical picture of the establishment of serial production of power units automated artillery fire control systems at the Kharkov Electromechanical Plant as an input process of innovative research and technical solutions in time-limited conditions. Was obtained the degree of correspondence of the results initially expected. On the basis of the acquired information, was evaluated the effectiveness of actions on the organization of this process.

Опубліковано
2018-05-21