Науково-конструкторська школа: загальні підходи до визначення та її характеристики й особливості у вітчизняній ракетно-космічній галузі

Ключові слова: науково-конструкторська школа, науково-технічна школа, науково-виробнича школа, еволюція поняття, характерні риси.

Анотація

Розглянуто підходи до визначення поняття «науково-конструкторська школа», які склалися в історико-науковій літературі України та Росії. Показано еволюцію цього поняття та його тісний зв’язок з поняттями «науково-технічна школа» та «науково-виробнича школа». Акцентовано увагу на особливостях і характерних рисах вітчизняних науково-конструкторських шкіл.

Were studied the approaches to the definition «scientific-engineering school», established in the historical-scientific literature in Ukraine and Russia. Shown the evolution of this concept and its close relationship with the concept «scientific-technical school». The attention is focused on the features and characteristics of domestic scientific-engineering school.

Опубліковано
2018-05-21