Роль керівників регіонального управління в розвитку суднобудівних осередків і міст Півдня України (перша половина ХІХ ст.)

Ключові слова: управлінські структури, Південь України, військово-морський порт, Чорноморський флот, адміралтейство, верф.

Анотація

З’ясовано причини остаточної виробничої спеціалізації міст Півдня в першій половині XIX ст. і доведено, що їх розвиток становить невід’ємну складову частину історичного поступу України. На підставі аналізу певних джерел і літератури визначено роль головних командирів Чорноморського флоту й портів як у прийнятті рішень і реалізації завдань суднобудування, так і у розвитку південноукраїнського регіону.

In the article author aims to find out, why in the first half of the XIX century occurs the ultimate specialization of Southern cities and to prove, that their development is an integral component to the historical development of Ukraine. Based on outlined sources and literature it is argued that, the role of main commanders of the Black Sea fleet and ports in South Ukrainian region in decision-making and implementation of shipbuilding tasks became mainly leading.

Опубліковано
2018-05-21