Становлення природничих знань та перед умови створення природничих колекцій в Україні з найдавніших часів до першої половини XVII століття

Ключові слова: природничі знання, світогляд давніх слов’ян, природничі колекції, іс- торичний розвиток.

Анотація

Висвітлено зародження та історію розвитку природничих знань і світосприйняття в Україні в найдавніші часи, рівень біологічних знань у Київській Русі. Досліджено становлення та поширення природничих дисциплін в Україні до початку ХVІІ ст. Відображено передумови створення природничих колекцій в Україні. Проаналізовано уявлення про природу на етапі незрілого природознавства. Виділено основні історичні етапи формування природничих знань до періоду бурхливого розвитку та спеціалізації природничих дисциплін.

Deals with the origin and history of natural knowledge and worldview in Ukraine in ancient times, the level of biological knowledge in Kievan Rus. Studied the formation and spreading of Natural Sciences in Ukraine prior to the seventeenth century. Showing Background of natural collections in Ukraine. The analysis of the nature of the stage immature science. The main historical stages of natural knowledge to a period of rapid development and specialization natural sciences.

Опубліковано
2018-05-17