Професійне становлення В. І. Тимофієнка (1941 – 2007) – фундатора вітчизняної історії архітектури і містобудування

Ключові слова: В. І. Тимофієнко, історія та теорія мистецтв, історія архітектури, на- уковий світогляд.

Анотація

Висвітлено початок наукової кар’єри В. І. Тимофієнка – фундатора української історії архітектури та містобудування. Проаналізовано вплив наукового середовища вищих навчальних закладів, де навчався та починав трудову діяльність учений, на становлення світогляду, формування дослідної культури та окреслення кола його наукових інтересів.

Described the beginning of scientific career V.I. Timofeenko – founder of the ukrainian architectural history and urban planning. Analyzed the influence of the scientific community and higher education institutions, where V.I. Timofeenko studied and began his career, on the formation of a scientific outlook, culture research and outline the range of his scientific interests.

Опубліковано
2018-05-17