Внесок О. К. Кононовича в розвиток астрономії в Новоросійському університеті

Ключові слова: астрономія, астрофізика, О. К. Кононович, Новоросійський універси- тет, астрономічна обсерваторія.

Анотація

Розглянуто наукову, педагогічну й організаційну діяльність директора Астрономічної обсерваторії Новоросійського університету 1881 – 1910 рр. О. К. Кононовича (1850 – 1910), який одним із перших в Україні розпочав дослідження в галузі астрофізики та сприяв становленню дорученої йому обсерваторії як наукової установи. Відзначено діяльність із оснащення Астрономічної обсерваторії, наведено маловідомі факти з біографії вченого.

Was considered the scientific, pedagogical and organizational activities of the director of the Astronomical Observatory of Novorossiysk University in 1881 – 1910 years A.K. Kononovich (1850 – 1910), one of the first in Ukraine began the research in the field of astrophysics and contributed to the establishment of the observatory confided to him as a scientific institution. It was noted the work on the equipment of the Astronomical Observatory and little-known facts from the biography of the scientist.

Опубліковано
2018-05-17