Харківське наукове товариство – Alma mater нових громадсько-наукових об’єднань

Ключові слова: Харківське наукове товариство, секції, ядро нових громадськонаукових об’єднань, природознавчі наукові товариства, науково-технічні товариства, товариство працівників науки і техніки, Українське сільськогосподарське наукове товариство.

Анотація

Проаналізовано вплив Харківського наукового товариства на розвиток організації науки у 20–30-ті рр. минулого століття. Описано процес виникнення наукових товариств, що походять від Харківського наукового товариства. Окреслено внесок і роль Харківського наукового товариства в розвиток науки в Україні зазначеного періоду.

In the work the activity of scientific organizations of Kharkov scientific society is investigated. The influence of KSS on the development of scientific knowledge in 20-30-s’ years is analysed. The contribution and role of KSS to the development of different sciences in Ukraine the given period is defined.

Опубліковано
2018-05-17