Основні дослідження методів І технологій очищення води в інститутах НАН України

Ключові слова: обробка води, методи і технології очищення води, якість питної води.

Анотація

Розглянуто періодизацію та сучасний стан розвитку галузі методів і технологій очищення води в установах НАН України, а саме в Інституті колоїдної хімії тахімії води імені А.В. Думанського, Інституті гідробіології, Інституті біології південних морів імені О. О. Ковалевського, Інституті загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського.

The article considers the periodization and the current state of the industry developmentof methods and technologies of water treatment facilities in the NAS of Ukraine, namelythe Institute of colloid and water chemistry A. V. Dumansky, Institute of Hydrobiology,Institute of biology of the southern seas named A. A. Kovalevsky, Institute of general andinorganic chemistry V. I. Vernadsky.

Опубліковано
2018-05-17