Наукові програми Є. С. Бурксера: наукометричний аналіз

Ключові слова: Є. С. Бурксер, наукова продукція, проблематика наукових програм, геохімія, аерогеохімія, гідрогеохімія, біогеохімія, радіохімія, радіологія, бальнеологія, ме- теоритика, абсолютний вік гірських порід, наукометричний аналіз.

Анотація

Проаналізовано науковий доробок Є. С. Бурксера, діяльність якого суттєво вплинула на розвиток природничих наук в Україні в першій половині ХХ ст. Визначено проблематику наукових програм дослідника та виокремлено їх пріоритетні напрями.

The study deals with the analysis of scientific production E. S. Burkser, research and development, which largely influenced the development of science in Ukraine in the first half of the twentieth century. Detected issues of scientific programs ES Burkser and singled out priority areas of scientific research programs.

Опубліковано
2018-05-16