Інтернаціональний характер науки та національні науки

Ключові слова: інтернаціональна наука, національна наука, учений, Україна, вихід- ці з України.

Анотація

Розглянуто проблему інтернаціональності науки та поняття «національна наука», їх співіснування в сучасному науковому світі. Наведено міркування автора щодо приналежності вченого до науки певної держави.

The problem internationalism of science and the concept of «national science». Their coexistence in the modern scientific world. Presents the author's reflections on the attitude of the scientist to the science of a certain state.

Опубліковано
2018-05-15