Філософсько-наукові концепції І. Лакатоса та Ст. Тулміна: когнітивна взаємодія з історичною антропологією

Ключові слова: Ст. Тулмін, І. Лакатос, філософія науки, когнітивний діалог, історична антропологія, постпозитивізм, міждисциплінарний підхід, соціально-гуманітарні науки.

Анотація

Вивчено інтелектуальний взаємовплив філософії науки та соціальногуманітарних дисциплін. Проаналізовано когнітивну взаємодію філософськонаукових концепцій І. Лакатоса й Ст. Тулміна та історичної антропології.

Studied the intelligent mutual influence philosophy of science and social-humanitarian disciplines. The problem of this work is to change the intellectual interferences philosophy of science and social-humanitarian disciplines.

Опубліковано
2018-05-13