Особливості виникнення спекулятивно-діалектичного осмислення і розуміння методології, істини і науки Гегелем

Ключові слова: спекулятивна філософія, діалектика, взаємодія знань, абсолют, метафізика, методологія, істина, наука.

Анотація

Проаналізовано розвиток спекулятивно-діалектичних підходів до таких концептів творчості Гегеля, як методологія спекулятивної філософії, істина спекулятивного знання та наука діалектичної логіки як живого життя.

Analyzes the development of speculative-dialectical approach to these concepts Gegel as methodology speculative philosophy, speculative knowledge of truth and science of dialectical logic as living life.

Опубліковано
2018-05-13