Наукова діяльність В. О. Добровольського у 20-ті рр. ХХ століття

Ключові слова: В. О. Добровольський, професор, науковець, машинобудування, пасова пере- дача, парова машина, деталі машин.

Анотація

Висвітлено основні вектори наукових досліджень видатного українського вченого, доктора технічних наук, професора, В. О. Добровольського у 20-ті рр. ХХ ст. Вчений одним із перших детально розглянув проблеми застосування пасових передач, класифікував та порівняв існуючу й доступну йому парову техніку. Велику увагу дослідник приділяв питанням практичного застосування результатів його наукової праці.

Опубліковано
2018-05-10