Аналіз розвитку атомної енергетики як соціотехнічної системи

Автор(и)

  • Г. Т. Іванова ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України», Київ, Україна https://orcid.org/0009-0008-6986-6837

DOI:

https://doi.org/10.15421/272413

Анотація

Стаття розглядає атомну енергетику як складну соціотехнічну систему, де важливо враховувати взаємодію технологій, соціальних процесів, ідеалів та цінностей суспільства з метою забезпечення ефективного та безпечного функціонування. Атомна енергетика залишається однією з ключових галузей сучасної енергетики, але її використання вимагає комплексного підходу та урахування широкого спектра аспектів, включаючи соціальні, гуманітарні та екологічні чинники. Особлива увага до цієї теми виникає у зв’язку з не-обхідністю забезпечення безпеки та ефективності функціонування атомної енергетики в умовах зростаючих вимог до сталого розвитку та збереження навколишнього середо-вища. В сучасному світі, де енергетика відіграє ключову роль у розвитку суспільства і стає джерелом можливих ризиків, важливо розглядати атомну енергетику як комплексну систему, взаємодія якої залежить від технологій, соціальних процесів, ідеалів та ціннос-тей суспільства. Шляхом аналізу різних підходів до концепції «соціотехнічна система» автори статті виявили основні компоненти атомної енергетики як соціотехнічної системи. Аналіз літератури показав, що соціотехнічна система включає взаємодію інституцій, технологій, соціальних процесів, ідеалів та цінностей суспільства, які взаємопов’язані і впливають один на одного, забезпечуючи ефективне та безпечне функціонування атомної енергетики. Основні результати дослідження полягають в узагальненні наявних підходів до атомної енергетики та виділенні ключових компонентів цієї системи. Висновки статті стосуються осмислення рекомендацій щодо поліпшення безпеки та управління ядерною енергетикою, а також підкреслення важливості розуміння та підтримки громадськістю переваг і ризиків цієї галузі. Одним із ключових висновків є необхідність моніторингу громадського занепокоєння щодо радіаційної небезпеки, проблем управління відходами, пов’язаних з ядерною енергетикою та розширення просвітницької діяльності й інформу-вання про переваги і ризики галузі.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10