Становлення та розвиток кафедри «Автоматика і управління в технічних системах» НТУ «ХПІ»

Автор(и)

  • Д. Д. Кравченко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-6946-380X

DOI:

https://doi.org/10.15421/272412

Анотація

У другій половині ХХ ст. в Україні сформувалася потужна наукова школа в галузі автоматики й телемеханіки. В більшості своїй наукові дослідження відбувались на той час на базі академічних та навчальних закладів України. Чільне місце серед наукових колективів дослідних осередків займала кафедра «Автоматики та управління в технічних системах» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». У статті проаналізовано основи формування кафедри, виокремлено основні етапи розвитку та окреслено внесок науковців у становлення автоматизації промислових процесів. Основну увагу приділено вченим, які в різні роки керували кафедрою. Це були непересічні особи, науковці зі світовими іменами, які вбачали сенс свого життя в розвитку української науки: Ф. А. Ступель, О. М. Суєтін, В. Г. Воронов, П. О. Качанов. Доведено, що особистість керівника, його вміння працювати з людьми, власна зацікавленість певним науковим питанням, організаторські та педагогічні здібності впливали на результативність діяльності усього колективу. Охарактеризовано наукові досягнення професорсько-викладацького складу кафедри, зокрема: розширення досліджень зі ство-рення різнопрофільних мікропроцесорних систем управління, систем управління тран-спортних засобів, тренажерних систем для навчання, систем управління та спеціального обладнання для вирішення екологічних проблем. З’ясована роль науково-педагогічного колективу кафедри у створенні ефективної системи підготовки фахівців-електриків для галузі автоматики та телемеханіки.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10