Діяльність Одеського відділення імператорського технічного товариства з організації школи десятників будівельної справи (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15421/272410

Анотація

Статтю присвячено вивченню діяльності Одеського відділення Імператорського російського технічного товариства і його Постійної комісії з технічної освіти у вирішенні проблеми формування професійної освіти в регіоні, зокрема через створення школи десятників будівельної справи. Основним джерелом дослідження стали матеріали фондів Державного архіву Одеської області, опубліковані звіти Одеського відділення Імператор-ського російського технічного товариства. У результаті проведеного дослідження вдалося дійти висновків, що система професійної освіти в Російській імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст. формувалася за участі громадських товариств. Ключову роль у цьому процесі в При-чорноморському регіоні зіграло Одеське відділення Імператорського руського технічного товариства та його Постійна комісія з технічної освіти, в діяльності яких основна увага приділялася нижчій професійній освіті. Це диктувалося як запитами самого Одеського відділення Імператорського російського технічного товариства в умовах модернізації, так і його фінансовими можливостями. Школа десятників будівельної справи, створена Одеським відділенням Імператорського російського технічного товариства, орієнтувала-ся на підготовку робітничих кадрів, що володіли б сучасними компетенціями, і ставала важливою ланкою вирішення проблеми якості людського капіталу в умовах розгортання модернізаційних процесів.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10