Розробка проблеми прогнозування науково-технічного прогресу у працях С. М. Ямпольського

Ключові слова: Стефан Михайлович Ямпольський, академік, науково-технічний прогрес, про- гнозування, виробництво, розвиток.

Анотація

Висвітлено розробку проблеми прогнозування науково-технічного прогресу у працях видатного вченого, доктора економічних наук, професора, академіка Національної академії наук С. М. Ямпольського. Науковець активно займався розробкою цієї проблеми у контексті дослідження економіки створення та освоєння нової техніки, впроваджуючи академічні знання на практиці у виробництві.

Опубліковано
2018-05-10