Академічні соціогуманітарні дослідження історичних, суспільних і культурних вимірів російсько-української війни. Частина ІІ

Автор(и)

  • А. С. Литвинко ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5321-2969

DOI:

https://doi.org/10.15421/272408

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність узагальнення досвіду та прогнозно-аналітичної думки вчених-суспільствознавців НАН України, зокрема істориків, соціологів, демографів та етнологів, стосовно історичного феномену російсько-української війни й тоталітарної еволюції російської федерації, суспільно важливих, зокрема демографічних і міграційних наслідків та ризиків цих процесів для України та світу, повоєнної відбудови науки дер- жави, а також для формування репрезентативної бази джерел та української історіографії новітнього періоду. Важливо, що проаналізовано та узагальнено низку історичних, демо- графічних, етнографічних наукових досліджень, більшість з яких оприлюднена протягом другого року повномасштабної війни представниками академічної наукової спільноти України. Серед авторів розвідок – співробітники Інституту історії України, Інституту соціології, Інституту демографії та проблем якості життя, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського, Інституту народознавства та інших установ НАН України. Тематика праць охоплює еволюцію сприйняття України громадя- нами росії, вимушену міграцію населення України та загроз демографії держави, оцінку соціально-психологічного стану людей в умовах війни, прогнозування шляхів розвитку наукової сфери України. Зроблено висновок, що зазначені напрями потребують подаль- шого відстежування їх динаміки; заслуговує на увагу також розвиток підтримки науков- ців України міжнародною дослідницькою спільнотою, широка волонтерська діяльність науковців академії та їх інформаційні зусилля з привертання уваги громадян усіх країн світу до подій в Україні та необхідності надання їй допомоги.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10