Соціальна оцінка технологій: ризики впровадження технологій штучного інтелекту

Автор(и)

  • О. В. Живага ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4996-034X

DOI:

https://doi.org/10.15421/272404

Анотація

У статті аналізуються причини ризиків впровадження технологій штучного інте- лекту та можливі шляхи їх мінімізації, у тому числі за допомогою принципів та підходів соціальної оцінки технологій. У дослідженні використано трансдисциплінарний, прогноз- но-аналітичний, історичний підходи, які дозволять розкрити зв’язки між загальнокуль- турними цінностями, соціальними запитами і оцінками та когнітивними, практичними можливостями технологій штучного інтелекту. Зокрема, використано загальнонаукові та спеціально наукові методи, такі як: методи аналізу, синтезу та порівняння, а також соці- окультурний та герменевтичний методи. Встановлено, що соціальна оцінка технологій, окрім орієнтації на вивчення суспільної ролі технологій, яка виникає завдяки впроваджен- ню короткострокових та довгострокових наслідків їх застосування на процес прийняття науково обґрунтованих рішень у науково-технічній політиці, також має зосередитись на формуванні запобіжних заходів, тобто соціальному проєктуванні нових технологій уже на ранніх етапах процесу їх створення. Показано, що впровадження технологій штуч- ного інтелекту, робототехніки та машинного навчання, яке дуже активно відбувається в останні роки, не лише відкриває додаткові можливості для бізнесу, урядів і звичайних людей, трансформуючи соціальну, професійну, культурну сфери суспільства, а й породжує суттєві проблеми та ризики, пов’язані із соціальною нерівністю, трансформацією ринку праці, зростанням диференціації доходів, загрозою безпеки тощо. У статті висвітлюються ризики та небезпеки використання технологій штучного інтелекту та можливі шляхи їх попередження та подолання в Україні та світі. Висвітлено діяльність міжнародних організацій стосовно розробки стандартів, орієнтованих на соціальні та етичні наслідки штучного інтелекту. Досліджено спеціалізовані види оцінювання впливу технологій штучного інтелекту, зокрема впливу на права людини, та алгоритмічного оцінювання, які активно інтегруються в державне управління та нормотворчий процес, а також активно досліджуються і відображаються в діяльності підрозділів та організацій з оцінювання технологій. Проаналізовано правове регулювання у сфері застосування технологій штучного інтелекту, спрямоване на забезпечення стимулювання соціально ефективного використання технологій та мінімізацію ризиків зловживання технологією; визначено необхідність розробки міжнародних стандартів та створення етичного кодексу в цій сфері.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-07